Netherlands Intelligence
Studies Association

STICHTING INLICHTINGEN STUDIES NEDERLAND
NISA

Home | About NISA | News | Conferences | Contributions | Links | Contact NISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About NISA

The Netherlands Intelligence Studies Association NISA is a non-partisan, voluntary association established in 1991. Its focus is on the work of Intelligence and Security Services and related Police Services. Membership is by invitation only. NISA currently comprises around 50 members: academics, government officials, writers, journalists, lawyers and active and former intelligence officers.

The Associations' principal purpose is threefold: to provide informed debate in the Netherlands on intelligence and security issues in the widest possible sense; to support historical research in this field; and to promote and contribute to academic education.


Through the knowledge and background of its members, NISA covers a broad range of expertise on the work of intelligence, security and police services: history, development, organization and structure, research phenomena, methodology and related technologies. The Associations' activities include:

 • Organizing quarterly (private) meetings with an internal or external lecturer;
 • Organizing and conducting seminars, workshops and courses for external professionals and/or interested parties;
 • Organizing (once every two or three years) an international conference in The Netherlands on relevant topics in the discipline. Likewise, NISA members participate as speakers at similar conferences abroad;
 • Facilitating the release of academic publications in the field of intelligence studies, including the outcome of NISA conferences;
 • Promoting and organizing intelligence studies within higher education.

NISA comprises a vast network of national and international expertise, both academic and professional. NISA is connected with both Dutch and foreign research institutes, study groups and professionals, and works closely with them in a variety of cooperative ventures.

Wat is de NISA ?

De Netherlands Intelligence Studies Association NISA is een in 1991 opgerichte onafhankelijke studiegroep op het gebied van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en daaraan gerelateerde politiediensten. De NISA telt op dit moment circa 50 leden. In de stichting zijn vertegenwoordigd academici, vertegenwoordigers van de media en medewerkers en oud-medewerkers van inlichtingen-, veiligheids- en politiediensten. Zij vormen samen het bestuur. De dagelijkse leiding van de stichting berust bij de voorzitter, de secretaris, de internationaal secretaris en de penningmeester.

Doel van de stichting is: het bevorderen van een geïnformeerde discussie in Nederland over alle aspecten van het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en daaraan gerelateerde politiediensten; het vergroten van de historische kennis op dit gebied en het openstellen van archieven voor research; en het bevorderen van en bijdragen aan academisch onderwijs in het vakgebied.

Het werkterrein van de NISA en de daarin vertegenwoordigde deskundigheid beslaat een breed spectrum van het werk van inlichtingen-, veiligheids- en politiediensten: geschiedenis, ontwikkeling, onderzoek van fenomenen, organisatie en werkwijze, methoden en technieken en technologische ontwikkelingen. De activiteiten van de NISA bestaan uit:

 • Het houden van (in beginsel besloten) kwartaalvergaderingen, waarbij één van de leden of een externe (internationale) deskundige optreedt als spreker;
 • De organisatie van seminars, workshops en cursussen die zich richten op externe deskundigen en belangstellenden;
 • Het 2 á 3 jaarlijks organiseren van een internationale conferentie over een relevant en/of actueel thema uit het vakgebied; daarnaast treden leden van de NISA op als spreker op soortgelijke buitenlandse evenementen;
 • Het faciliteren van publicaties, onder meer over de door de NISA georganiseerde
  congressen;
 • Het initiëren, organiseren en verzorgen van academisch onderwijs en het optreden als gastspreker.

De NISA beschikt over een uitgebreid netwerk van nationale en internationale relaties, zowel in de academische als in de uitvoerende sfeer. De NISA onderhoudt contacten met zowel Nederlandse als buitenlandse (wetenschappelijke) onderzoeksinstituten, studiegroepen en deskundigen in het vakgebied en werkt daar ook mee samen bij de organisatie en uitvoering van haar activiteiten.


www.nisa-intelligence.nl


De Stichting Inlichtingen Studies Nederland is bij de Kamer van Koophandel Haaglanden in
Den Haag ingeschreven onder nummer: 41157022.
International Bank Account Number (IBAN) 725980 - STICHTING INLICHTINGEN STUDIES NEDERLAND
NL64INGB0000725980 en Bank Identifier Code (BIC) INGBNL2A

WWW. NISA-INTELLIGENCE.NL

LAST UPDATE 9 April, 2016

© 2016 NISA