Netherlands Intelligence
Studies Association

STICHTING INLICHTINGEN STUDIES NEDERLAND
NISA

Home | About NISA | News | Conferences | Contributions | Links | Contact NISA


CLICK ON PICTURE FOR
FULL FLYER

CLICK ON PICTURE FOR
FULL PROGRAM

In 1999, 2002 and 2005
NISA organized
highly successful
intelligence conferences
about Signals Intelligence
in the Cold War,
Peacekeeping
Intelligence and Intelligence Operations
in Germany and the Netherlands.
The conference papers
were published in
Great-Britain and the USA


CLICK ON COVER FOR
BIGGER PICTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NISA 25th anniversary conference 1991 - 2016

WITNESS TO CHANGE

Intelligence Analysis in a Changing Environment

Friday 28 and Saturday 29 October 2016 in The Hague

On Friday 28 and Saturday 29 October 2016 the Netherlands Intelligence Studies Association (NISA)
celebrated its 25th anniversary with an inspiring two-days conference. Main theme was the strongly
changed environment of the intelligence analyst during these past 25 years.

In other words: the 25th anniversary as a symbol for the revolutionary changes in the intelligence world
with which analysts have to deal; both external developments (the onset of a multipolar world, asymmetric conflicts, the information revolution), and internal changes (in collecting, processing,
dissemination,legitimization and supervision).

These developments forced intelligence analysts and organisations to adapt work processes and methods and techniques. Intelligence analysts still mostly operate in secret, but the demands of intelligence consumers and the public have changed over the last 25 years. Social and technological developments have changed the playing field and the rules of the game for the intelligence analyst, leading to an enormous growth in
(publicly) available information and means of communication, and demands for more transparency and accountability. Aim of the conference is to touch on the consequences of this changed environment, and to look ahead.

The Conference was held at the Nationaal Archief (the National Archive),
Prins Willem Alexanderhof 20,
The Hague, the Netherlands

THE CONFERENCE PROGRAMME (pdf)


PAST CONFERENCES


Connecting Intelligence Education Communities:
Europe, North America, and Beyond

Twelfth Annual IAFIE Conference and First Annual Conference of IAFIE's European Chapter in Breda, The Netherlands, June 22-24, 2016

Click here for details - PDF


Spies and Spycatchers:
The counterintelligence battle between Western
services and the KGB/SVR

During the Cold War a relentless intelligence battle between Russia and the West took place,
largely in the shadows. To a large extent it continues in today’s ‘New Cold War.’ In this
presentation two retired practitioners, one a former KGB rezident (chief of station), the other a
Western counterespionage specialist, will provide an insider’s perspective on the HUMINT aspect
of this battle.

Thursday 24 March 2016 - 9.00-18.00 hrs.
De Burcht, Henri Polaklaan 9,
1018 CP Amsterdam, The Netherlands

Aankondiging van de bijeenkomst in Amsterdam met Dan Mulvenna, ex-medewerker van de Security Service
van de Canadese RCMP, en de voormalige kolonel van de KGB Lev Koshlyakov.
Informatie over de locatie, onderwerpen en andere details van de presentatie staan in de bijlage.

DETAILS PROGRAM AND REGISTRATION (pdf)


INTERNATIONAL CONFERENCE IN COOPERATION WITH NISA

Click on picture for details and program


Telling Truth to Power: the Past, Present, and
Future of Military Intelligence


Marking 100 Years of Military Intelligence in the Netherlands

FULL CONFERENCE PROGRAM

The Netherlands Intelligence Studies Association (NISA), in cooperation with the
Netherlands Defense Intelligence and Security Service (DISS), organized this conference in September 2014
in commemoration of 100 Years of Military Intelligence in the Netherlands.The organizers are particularly pleased
with both the high number - more than 200 - as well as the great variety in backgrounds and affiliations
of those who attended the two-day conference.

"Een eeuw MIVD, twee dagen congres"

Een impressie van het congres (click voor PDF) door Bob de Graaff - hoogleraar inlichtingen- en veiligheidsstudies
aan de Universiteit Utrecht en de Nederlandse Defensie Academie.

Meer bijdragen van internationale sprekers op het congres zijn opgenomen in het
For more international presentations at the conference see

Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing See Pages 22 to 32

CLICK ON THE PICTURES BELOW FOR VIDEO

CLICK ON THE PICTURES FOR VIDEO OF THE PRESENTATIONS


PAST NISA CONFERENCES 2005 - 2014


BIJEENKOMST RAPPORT COMMISSIE DESSENS
evaluatie wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

vrijdag 4 april 2014

De Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) en het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies organiseren op vrijdagmiddag 4 april in de centrale hal van de Oudemanhuispoort:
Oudemanhuispoort 4-6, 1012 CN te Amsterdam een bijeenkomst over het rapport van
de Commissie Dessens.

MEER INFORMATIE


'Social Media Intelligence (SocMint): Intelligent? No Borders?
The Egg of Columbus? Raising Expectations? Risks,
Challenges and Opportunities?'

7 March 2014

Conference organised by the Netherlands Intelligence Studies Association
at the Royal Netherlands Navy Barracks Kattenburgerstraat 7, 1000 BA Amsterdam

The opening keynote speech was delivered by Sir David Omand, GCB,
and professor in the War Studies Department at
King’s College, London

DETAILS and FINAL PROGRAM


The smaller European intelligence and security services:
National intelligence systems and their environments'


De conferentie vond plaats op vrijdag 17 januari 2014 op de Koninklijke Militaire Academie in
Breda, Kraanstraat 4, 4811 MA.

Aanleiding: De huidige academische intelligence studies worden overheerst door beschrijvingen van de werkwijze van Amerikaanse, Britse, Israëlische en Russische inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om tegenwicht te
bieden aan deze dominantie bereiden prof. dr. Bob de Graaff van de Nederlandse Defensie Academie en de Amerikaanse antropoloog James M. Nyce, verbonden aan Ball State University, een bundel voor met ongeveer 15 bijdragen over kleinere continentaal - Europese inlichtingen - en veiligheidsdiensten, zowel militaire als civiele.

Het Programma

Biographies of the speakers during the workshops

Summaries of presentations by the authors during the workshops


NISA CYBER CONFERENTIE

Dealing with security threats from cyberspace:
public-private cooperation in The Netherlands

Gehouden op 12 september 2012 in Den Haag

"The very technologies that empower us to create and to build also empower
those who would disrupt and destroy" - President Obama, May 2009.

Cyber Security staat in het middelpunt van ieders belangstelling. Hoe om te gaan met een relatief nieuwe dreiging die een zeer uiteenlopende achtergrond kan hebben?
Met deze conferentie beoogde de NISA bruggen slaan tussen de verschillende disciplines en spelers die te maken met dreigingen vanuit Cyberspace. Op welke manier kunnen we elkaar versterken op dit toch voor velen nieuwe terrein.
Een aantal bijdragen van sprekers op de NISA cyberdag is
opgenomen in het oktobernummer van het
Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing

CLICK OP COVER VOOR MAGAZINE (PDF)

Click hier voor de CONFERENCE FLYER (pdf) of het PROGRAMMA (pdf)


NISA SEMINAR

Predictive Profiling; heeft de praktijk
de wetenschap ingehaald ?

Gehouden op vrijdag 8 juni 2012 in Amsterdam

Click hier voor het PROGRAMMA

Het seminar werd ondersteund door de Directie Bescherming Burgerluchtvaart
en de Eenheid Bewaken en Beveiligen van de NCTV,
alsmede door De Nederlandsche Bank.


NISA's 20th Anniversary Conference
succesfully concluded - see Newspage for the book!

The Future of Intelligence:
Threats, Challenges, Opportunities

27 and 28 May 2011 at the
Netherlands Defence Academy, The Hague

A large part of the conference program was recorded on video.
Click on the picture above for a choice of eight
separate videos

Closing remarks Chairman NISA

 

The NISA 2011 International Conference on The Future of Intelligence closed Saturday afternoon, 28 May 2011. This conference marked the 20th anniversary of NISA. I am proud to note that in the 20 years of its existence NISA and many of its members have contributed substantially to the evolution and maturing of intelligence and security in The Netherlands, of its institutions and of intelligence and security studies at academic level. NISA itself has developed into a well established network which continues to grow to date. Its members are involved in many research projects, as well as in academic programs at the University of Amsterdam, the Netherlands Defence Academy and -in the near future- at the University of Utrecht. I am also happy to note that many of the security institutions in The Netherlands now do recognize NISA as a useful organization and support our activities. I think this conference on the Future of Intelligence is proof of that

Looking back at the event itself, my personal impression is that we have had a good and lively conference with high quality speakers coming from a great variety of backgrounds. I also quite liked the mixture of formats with plenary sessions, mini-panels, workshops and debate. The closing panel debate was, I believe, an excellent example of this. Moreover, judging from the lively conversations and discussions during breaks, the conference provided an excellent opportunity to informally exchange views and expand networks of all involved.

NISA is grateful to the distinguished speakers and the conference chairman who participated in the program. It is after all their contribution and their willingness to share their knowledge and experience with us, which have made this conference a very interesting one. Many of them have travelled considerable distances to be with us. We thank them very much for that and look forward to working with them in the near future.

NISA is particularly pleased with both the high number as well as the great variety in backgrounds and affiliations of those who attended the conference. We thank all of them for taking an interest in our programs and we hope to see many of them again in the near future. On behalf of NISA I sincerely hope that the conference has also met their expectations as an audience.

Lastly, a conference like this would not be possible without a lot of hard work and dedication on the part of large group of NISA members: moderators, rapporteurs, board members giving back-up support and of course the Organizing Committee. On behalf of NISA, speakers and conference participants it is my privilege as well as my pleasure to say 'thank you' to all.

Joop van Reijn, Chairman NISA

THE CONFERENCE PROGRAM

CONFERENCE FLYER


NISA-studiedag Ethiek & Effectiviteit van inlichtingen
in het kader van contraterrorisme

De Netherlands Intelligence Studies Association organiseerde op 10 september 2010 een op Nederland gerichte studiedag over Ethiek & Effectiviteit van Inlichtingen in het kader van Contraterrorisme. Meer dan 120 deelnemers hadden zich voor deze studiedag aangemeld.

Programma

Tekst van lezing Dr. Bob de Graaff

Inlichtingen spelen een cruciale rol bij de vormgeving van contraterrorisme. Dit geldt niet alleen voor het dagelijkse werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook politie, justitie en andere bij de preventie en repressie van terrorisme betrokkenen vallen uiteindelijke terug op inlichtingen. Op de studiedag wordt stilgestaan bij de centrale rol van inlichtingen voor het contraterrorisme in den breedte. Vooraanstaande deskundigen op het gebied van inlichtingen en contraterrorisme reflecteren samen met ervaringsdeskundigen uit de praktijk van terrorismebestrijding op de periode sinds 9/11.

Hoe werken inlichtingen door op de contraterrorisme-strategie enerzijds en de contraterrorisme-praktijk anderzijds? Hoe kunnen inlichtingen in een situatie van een asymmetrische dreiging zo optimaal mogelijk worden ingezet? Welke ethische grenzen komen hierbij in beeld? Hoe kon het zo ver komen dat waterboarding en marteling in retrospectief voor velen synomien is komen te staan voor de westerse methodes van inlichtingenvergaring na 9/11? Welke rol had Nederland als gidsland van de brede benadering in de westerse CT-coalitie? Hoe effectief is de ontwikkeling van inlichtingen richting grootschalige datavergaring en datamining gebleken?

Het blijft echter niet alleen bij een terugblik of wijsheid achteraf. In de eendaagse studiedag reflecteren gezaghebbende sprekers ook over de toekomstige rol van inlichtingen in het kader van terrorismebestrijding. Welke lessen kunnen uit de periode na 9/11 getrokken voor de rol van inlichtingen in de toekomst? Hoe zit het met de effectiviteit van de diverse inlichtingenmiddelen?
Welke kant gaan de inlichtingen van de toekomst op? Wat betekent de winds of change onder Obama voor het contraterrorismebeleid van Nederland van het tweede decennium van deze eeuw? Welke ethische uitgangspunten blijven overeind zonder de ogen voor de dreiging van morgen te willen sluiten?


Spycatchers: The Counterintelligence Battle between
Western Services and the KGB/SVR

Lecturers: Dan Mulvenna and Col Val Aksilenko (ret.)

Friday, 29 May 2009, 9.00-20.00 hrs. at TNO Defence, Security and Safety, The Hague

The Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) organizes a multimedia seminar entitled 'Spy-catchers: The Counterintelligence Battle between the Western Services and the KGB/SVR' on Friday, 29 May 2009 at TNO Defence, Security and Safety in The Hague. The speakers at the seminar are: Dan Mulvenna and Col Val Aksilenko (ret.).

Uniquely this seminar is presented jointly by a retired Western CI officer and a retired Colonel from the First Chief Directorate (foreign intelligence) of the KGB. Mr Aksilenko served for many years in the North American Department. He was a specialist in agent recruitment and active measures, among other things. For further information on his career with the KGB see the enclosed short biography of Val Aksilenko.

The presentation examines espionage and the pursuit of "spies" from a variety of perspectives. It first provides an overview of both Western and Russian counterintelligence doctrine and practices through the Cold War to the present and much more! Note: The Chatham House Rule applies to this meeting.

The registration fee for the course, which also covers coffee breaks and lunch, is 130 euros (dinner excluded) or 150 euros (including dinner). There are a limited number of places available for students at a discount fee of 55 euros (excluding dinner) or 75 euros (dinner included).

See the Full Programme for more details about the Presentations, the Lecturers, Venue and Registration (pdf).


'Intelligence Failures and Cultural Misperceptions:
Asia, 1945 till the Present'

Conference organised by the Netherlands Intelligence Studies Association
NISA and the Netherlands Centre for Terrorism and Counterterrorism Studies CTC
Friday 26 and Saturday 27 september 2008
at the Netherlands Defence College (IDL) in The Hague.

SELECTED PRESENTATIONS (PDF)

Eyes and Ears of the Dragon
Chinese intelligence services Organisation and activities
by Peter Becker

The Importance of actor-specific behavioral models in conflict situations:
The case of Saddam Hussein of Iraq
by Jerrold M. Post, M.D.

German intelligence in Afghanistan from the 1950's
to the present day

by Erich Schmidt-Eenboom

Strategic Culture and Japanese Military Intelligence during the Pacific War, 1941-45
by Douglas Ford

The new nature of war and the intelligence required for victory
by Yoaz Hendel

With the organisation of this conference, NISA and CTC wish to contribute to the discussion on intelligence failures and cultural misperceptions in Asia, with a focus on counterinsurgency and counterterrorism. The wars in Iraq and Afghanistan have clearly shown the shortcomings of intel-ligence collection and analysis on the part of the United States and its allies. Quite a few of these shortcomings are the result of cultural misperceptions.

The Conference Program and Speakers Abstracts and Résumés


De opkomst van China als militaire macht -
lessen uit de Koude Oorlog?

vrijdag 20 oktober 2006

De Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) organiseert in samenwerking met Clingendael Centre for Strategic Studies (CCSS) een middag over het thema:

'De opkomst van China als militaire macht - lessen uit de Koude Oorlog?'.

De bijeenkomst zal plaats vinden op vrijdag 20 oktober 2006 bij TNO Defence Security and Safety, Oude Waalsdorperweg 63 te Den Haag.
Het seminar wordt verzorgd door Boris Timmer, werkzaam geweest bij wat nu de MIVD is, bij het bureau Defensie Strategisch Concept van de Defensiestaf en bij KMA en KIM als docent Internationale Betrekkingen, strategie en crisisbesluitvorming.
De middag is alleen toegankelijk voor NISA-leden en genodigden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Degenen die een uitnodiging op prijs zouden stellen, wordt verzocht zich per email aan te melden bij secretaris NISA, de heer G. de Valk, email: giliamdv@xs4all.nl o.v.v. naam,adres, telefoonnummer en affiliatie resp. gebleken (intelligence) interesse in het onderwerp.

Meer informatie over het programma


'GERMAN -DUTCH RELATIONS IN THE 20TH CENTURY'
An International Intelligence Perspective

Conference organised by the International Intelligence History Association (IIHA) and the Netherlands Intelligence Studies Association (NISA)
17 - 19 June 2005

at the Royal Netherlands Academy of Sciences Amsterdam
Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

Partly as a consequence of the international war against terrorism, intelligence has become a hotly debated topic. Almost daily, the role of intelligence services in international events is front page news. Intelligence and security services, with their natural tendency towards secrecy and avoidance of public scrutiny, are confronted with a growing interest on the part of politicians, scholars and the general public. Especially since the end of the Cold War, a growing number of historians have done research in archives that were closed until recently. In many cases this has shed new light on the role of intelligence services in international relations during the last century. With this conference, IIHA and NISA wish to make a further contribution to the study of this important topic.
The focus of the conference is on the German-Dutch intelligence and security relationship in the twentieth century, which covers periods of mutual confrontation, war, occupation, alliance and cooperation. The relationship of the services of other states with German and Dutch intelligence will be addressed at this conference as well.

  • Conference Programme (PDF)
  • Programma (PDF)

    The international conference was financially supported by three Dutch organizations: Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), Amsterdam Institute for German Studies (DIA) and Royal Netherlands Academy of Sciences (KNAW).

De Stichting Inlichtingen Studies Nederland is bij de Kamer van Koophandel Haaglanden in
Den Haag ingeschreven onder nummer: 41157022.
International Bank Account Number (IBAN) 725980 -
STICHTING INLICHTINGEN STUDIES NEDERLAND NL64INGB0000725980
en Bank Identifier Code (BIC) INGBNL2A


LAST UPDATE 13 March, 2017