Netherlands Intelligence
Studies Association

STICHTING INLICHTINGEN STUDIES NEDERLAND
NISA

Home | About NISA | News | Conferences | Contributions | Links | Contact NISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NISA Contacts

Voor informatie over de NISA kunnen per email de
volgende bestuursleden worden benaderd:

Secretaris: Jeoffrey van Woensel
of
Voorzitter: Constant Hijzen

Voor betalingen:
Penningmeester: Jaap van Tuyll

Voor informatie en opmerkingen over de NISA website

Webmaster: Wil van der Schans


For information about NISA and activities please contact:

Hon. Secretary: Jeoffrey van Woensel

Chairman: Constant Hijzen

For suggestions/corrections about the NISA website:

Webmaster: Wil van der Schans


WWW. NISA-INTELLIGENCE.NL

LAST UPDATE 21 May, 2017

© 2017 NISA