Inlichtingendienst GROE: in de schaduw van de KGB - door Ben de Jong

Volgens de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller hebben twaalf inlichtingenofficieren van de Russische militaire inlichtingendienst GROe zich in 2016 schuldig gemaakt aan het hacken van het bestuur van de Democratische Partij en de campagne van presidentskandidaat Hillary Clinton. Er is relatief weinig bekend over deze Russische organisatie. In deze bijdrage schetst onderzoeker Ben de Jong een profiel van de GROe, die altijd sterk in de schaduw heeft gestaan van de KGB.

Hoe de Nederlandse inlichtingendienst (BVD) de kaping van een trein door Syrische terroristen in 1975 heeft voorkomen

In 1975 wilden vier Syriërs een internationale trein met Russische Joden kapen in Amersfoort, maar na een tip door de Binnenlandse Veiligheidsdienst werden ze op 5 september van dat jaar door de politie van Amsterdam gearresteerd.

Trefwoorden

“Waarom moesten we ons nou zo nodig nog als koloniale macht manifesteren?” - interview met Wies Platje

De Interview collectie Nederlandse Veteranen van het Vi wordt regelmatig aangevuld met nieuwe interviews. In dit geval gaat het om een interview met  de Nieuw-Guineaveteraan Wies Platje. Hij meldde zich in 1958 aan voor de Koninklijke Marine en stroomde na een paar jaar door naar de Marine Inlichtingendienst (MARID). In de functie van junior-analist werd hij in 1962 uitgezonden naar Nieuw-Guinea, waar hij de Indonesische dreiging in de gaten diende te houden.

Recensie: The Man with the Poison Gun van Serhii Plokhy

The Man with the Poison Gun van Serhii Plokhy belicht een minder bekende maar historisch belangrijke affaire, namelijk die van Bogdan Stasjinski. Stasjinski was een door de KGB opgeleide hitman die in de tweede helft van de jaren ’50 in West-Duitsland twee liquidaties op zijn naam heeft gebracht van erkende tegenstanders van het Sovjet regime, de Oekraïense nationalistische leiders Lev Rebet en Stepan Bandera.
 

door Ben de Jong

 

Need to Know: Eastern and Western Perspectives door Ben de Jong

Władysław Bułhak, Thomas Wegener Friis (eds.), Need to Know: Eastern and Western Perspectives. N.p.: University Press of Southern Denmark (2014). 283pp. ISBN 978 87 7674 853 1, 300 DKK. Intelligence historiography was until recently almost completely dominated by the study of the history of intelligence and security services in Anglo-Saxon countries, particularly those of the US and Great Britain. Gradually this is changing.

De vijand en zijn geheimen. Over de inlichtingengeschiedenis als vakgebied door Constant Hijzen

Wie een willekeurig boek over spionage openslaat, wordt al in de eerste zin deelgenoot van een dubieus geheim: de spion oefent het op één-na-oudste beroep ter wereld uit. Sinds hun vroegste bestaan hebben mensen ‘elkaar in de gaten gehouden om voorbereid te zijn op alle eventualiteiten’. Zo zou het oudste gedocumenteerde spionagegeval dateren van 1274 voor Christus, toen Muwatallis, de Koning der Hittieten, een slag won van Ramses II, nadat spionnen de Egyptische Farao ‘desinformatie’ hadden gevoed over de nabijheid van Muwatallis’ leger.